Chuyên mục
Đánh giá

Lựa chọn cách bảo mật nào cho máy tính Windows khi Microsoft loại bỏ mật khẩu truyền thống?

Qua mỗi năm, số người dùng Windows 10 tăng trưởng rất đều là khoảng 100 triệu. Kể từ năm 2017 là khoảng 600 triệu người dùng cho tới năm 2019 đã lên tới 800 triệu. Theo số liệu mới nhất từ NetMarketShare và StatCounter, Windows 7 vẫn hoạt động trên ít nhất 17% máy tính […]